We bieden kwaliteitsvolle speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis van 3 tot 21 jaar.
De speelpleinwerking houdt rekening met de individuele noden van ieder individu maar is zo opgebouwd dat de sterktes en talenten van kinderen worden gestimuleerd. Met de organisatie van onze speelpleinwerking tracht Autisme Limburg VZW een antwoord te bieden aan de nood voor specifieke opvang voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis

We bieden een gespecialiseerde autiwerking en streven naar 1 op 1 begeleiding voor individuele ondersteuning. De autiwerking vraagt buiten deze individuele begeleiding ook structuur en voorspelbaarheid. Dit realiseren we door een vaste dag/weekkalender waarbij het programma steeds tijdig aan de ouders wordt bezorgd. Het dag - en weekprogramma wordt visueel ondersteund en er wordt zo weinig mogelijk afgeweken.

De speelpleindag start om 09:00 uur. De vrijwilliger overloopt dan samen met het kind of de jongere het programma van de dag. Hierna is er mogelijkheid tot individueel spel. Dit kan bijvoorbeeld een binnen- of buitenactiviteit, gezelschapsspel of knutselactiviteit zijn. Als het weer het toelaat doen we elke dag een wandeling, zoniet is er een alternatieve binnenactiviteit voorzien. Indien de kinderen of jongeren dit willen kan er nadien iets gedronken worden. Er wordt verwacht dat de kinderen en jongeren een eigen lunch meebrengen, de warme soep en de drank worden door Autisme Limburg voorzien. In de namiddag is er aangepaste binnen- of buitenactiviteiten. Dit kan in groep als individueel zijn. Er wordt geprobeerd te werken op maat van ieder kind en iedere jongere. In de namiddag is er een snackmoment (voorzien door Autisme Limburg). Er is dan nog vrij spel tot de ouders hen komen ophalen om 16.00 uur.


Waar?

BLOGO Mikado te Maasmechelen

BLOGO De Schakelschool te Hasselt-Kuringen

LOGO De Wingerd te Overpelt

Wanneer? & inschrijven? KLIK HIER