Lid worden en steunen

Leden van Autisme Limburg

  • Ondersteunen de doelstellingen van onze vereniging
  • Helpen onze werking organisatorisch en administratief uit te voeren
  • Krijgen vermindering op de vormingsavonden van Autisme Limburg
  • Worden uitgenodigd op onze babbelavonden
  • Kinderen van leden kunnen deelnemen aan de vakantieopvang van Autisme Limburg
  • Jongeren van leden kunnen deelnemen aan de Spetters-activiteiten
  • Kinderen van leden krijgen korting op de activiteiten van het Paardenatelier

 

Lid worden van Autisme Limburg kan door 15 € over te schrijven op het rekeningnummer IBAN BE17 7350 2394 2921 - BIC KREDBEBB. Uw lidmaatschap geldt voor het lopende kalenderjaar.

Betaalt u meer dan 15 €, dan wordt u steunend lid van onze vereniging.

Wenst u een fiscaal attest? Dit kan voor elke gift vanaf 40 € die u stort op de projectrekening BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel met mededeling: Project 4166 Autisme Limburg. Het fiscaal attest ontvangt u automatisch het volgende kalenderjaar.

(Bent u een nieuw lid of stortte u een gift op het Caritas banknummer? Bezorg ons uw gegevens via mail aan info(at)autismelimburg(dot)be zodat wij u kunnen opnemen in onze ledenlijst)

 

Wij danken u voor uw steun en vertrouwen in onze vereniging. Samen staan we sterker in het creëren van een autismevriendelijke wereld.

vzw Autisme Limburg