Wie zijn wij?

De VZW Autisme Limburg is een vrijwilligersorganisatie en stelt zich tot doel de vrije tijd en andere vormen van ondersteuning te organiseren en te stimuleren voor personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving via cuturele, socio-culturele, sportieve en educatieve activiteiten.

Dit doel bereiken we via:

  • Gespecialiseerde speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis tijdens de schoolvakanties
  • Jeugdwerking voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis tijdens de weekends
  • Paarden- en crea-atelier
  • Informeren via de website, digitale nieuwsbrief en facebook
  • Gespreksavonden voor ouders van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis
  • Vormingsavonden voor ouders en begeleiders
  • Doorverwijzing naar gespecialiseerde instanties
  • Sensibilisering via lezingen in scholen, jeugdwerkingen, serviceclubs, ...